Jeg undres – Hva sier Gud egentlig?

Forord av Leif Hetland

299,00 kr

Kort omtale av innholdet i «JEG UNDRES – Hvasier Gud egentlig?»
Av Kari Edskerud-Trønsdal
Boken omhandler erfaringer jeg har gjort som samtalepartner og forbeder i kristne sammenhenger, samt kunnskap jeg har tilegnet meg gjennom mange års studier av mennesket som ånd, sjel og kropp. Boken peker på problemer som også kristne sliter med og som Bibelen egentlig har svar på, men som mange forkynnere synes å ha «berøringsangst» for.
Jeg så at menighetene var fulle av folk som lekte «være glad leken» mens sjelens mottakerapparat syntes ute av stand til å ta imot den kjærlighet og legedom Himmelen tilbyr. Med alminnelig sunn fornuft og kunnskap om at «sår aldri gror utenfra og inn, men må behandles innenfra og ut» og at det derfor var livstruende bare å plastre utvendig, har jegforsøkt å gi en «oppskrift» på det som populært kalles «indre legedom» – i USA «pastoral-psykologi». Boken setter også spørsmålstegn ved en del tvilsomme påstander, slik som at indre smerter og problemer bare er å glemme – som om Jesus døde for at vi skulle få hukommelsestap.

Fra innholdsfortegnelsen:
– Det er vel ingen som heter «JEG ER»?
– Drev Jesus sjelesorg?
– Må vi virkelig stille nakne?
– Se, Jeg står for døren og banker.
– Hva er et menneske?
– Ånd – Sjel – Kropp.
– Hva Satan har i sinne.
– Djevelens «SixPack» og Åndens «12Pack».
– Angst og aggresjon – to sider av samme sak.
– Vi må selv forlate grisebingen.
– Personlig forbønn. Råd og advarsler.
– Trådløs kommunikasjon – Åndelig formidling.
Og mye mer.

57 på lager
Flere kan skaffes.

Varenummer: 9788276070200 Kategorier: , , Stikkord: